Zaměstnání v Diebold Nixdorf znamená neustálé hledání nejlepších řešení v rámci dobře organizovaných českých i mezinárodních projektů. Všech 800 českých zaměstnanců se zasloužilo o to, že jsme nejinovativnější součástí celé skupiny a technologickým partnerem pro ty největší společnosti na trhu bankovnictví a retailu. Z toho vyplývají závazky i výhody. Zaměstnanci mají důvěru vedení společnosti, které pečlivě naslouchá jejich návrhům a připomínkám. Vstřícná firemní kultura v kombinaci s interním vzděláváním a technologickým zázemím vytváří ideální podmínky pro profesní rozvoj každého zaměstnance, smysluplnou a zodpovědnou práci zaměřenou na každodenní potřeby našich zákazníků a v neposlední řadě možnost sladit osobní a pracovní život.